Kúpte si aj vy konopné produkty CBGA CBG CBDA CBD

innubio – NOVÁ produktovÁ ZNAČKA duolife

Základom najkvalitnejšieho konopného extraktu je vhodná surovina, ktorá je podrobená procesu extrakcie. Na extrakciu olejčekov CBGA CBG CBDA CBD používame certifikované odrody, ktoré pochádzajú z certifikovaného semena.

Innubio DuoLife využíva vlastné konopné polia aj laboratória.

Postupne budú pribúdať ďalšie produkty rôzneho zamerania.

O stránke a NAŠICH PRODUKTOCH

Jednoducho milujeme naše produkty, prácu aj prírodu. Nájdete tu iba produkty najvyššej kvality.

Najvyššia kvalita suroviny

Základom najkvalitnejšieho konopného extraktu je vhodná surovina, ktorá je podrobená procesu extrakcie.

Vysoké štandardy kvality

Naše extrakty získavame metódou bezpečnej alkoholovej extrakcie s vyššími štandardmi kvality.

NSR Extraction – technológia extrakcie

NSR Extraction (extrakcia bez zvyškových rozpúšťadiel) nám dáva 100% záruku získania najčistejšieho konopného extraktu

Laboratórne analýzy a certifikáty

Každá šarža olejov je podrobená laboratórnej analýze v akreditovaných nezávislých laboratóriách.

KONOPNÉ OLEJČEKY

Naše Innubio DuoLife konopné olejčeky

Innubio classic

Innubio Classic

Viac TU

Innubio energy

Innubio Energy

Viac TU

Innubio olejčeky

4 druhy konopných olejčekov

Viac TU

Innubio intense

Innubio Intense

Viac TU

Innubio vital

Innubio Vital

Viac TU

2023 01 10 15.29.02
Výťažky CBGA, CBG, CBDA, CBD pre vaše zdravie 19

Kvalita olejov Innubio je potvrdená certifikátom Golden Cannabis! 🏆 Samotné overenie prebieha spôsobom “mystery shopper” čo mu pridáva na dôveryhodnosti. Certifikát nájdete pri každom produkte.

✅ Získanie certifikátu zaručuje, že produkty zodpovedajú deklarácii obsahu kanabinoidov uvedenej na obale

✅ Produkty sú každoročne testované, aby sme neustále sledovali ich kvalitu – certifikát sa neudeľuje „navždy“

✅ Testy vykonáva akreditované laboratórium

✅ Zverejnenie celkového zloženia olejov Vám dáva možnosť vedome si vybrať produkt.

INNUBIO Hemp Tea
INNUBIO Hemp Tea
Innubio classic

INNUBIO Hemp
Tea Classic

Viac TU

Innubio intense

INNUBIO Hemp
Tea Detox

Viac TU

Naše innubio konopné Produkty

Innubio konopné olejčeky

Pozrite si videá aj celý webinár k produktom Innubio v Slovenskom jazyku. Dozviete sa z nich množstvo prospešných informácií.

Krátke zhrnutie na čo je odporúčaný Innubio olejček

Innubio konopné olejčeky leták bez okna kontakt
Výťažky CBGA, CBG, CBDA, CBD pre vaše zdravie 20

Najnovšie články

Vďaka Vám za zdieľanie